Vårtur med kjukelaget

soppkontroll-placeholder

Praktisk info

Dato: 13.05.23

Tidspunkt: 11:00 - 16:00

Adresse: Skulleruddumpa, Oslo, Norge

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris fra: Gratis

Ledere

Bestill / Meld på

Påmeldingsfrist: 01.05.2023 00:00

Vårtur med Kjukelaget til Ljanselva i Oslo lørdag 13.mai 2023

Grovporet vinterstilkkjuke (Polyporus brumalis) - en typisk vårkjuke (foto GMJ)

Grovporet vinterstilkkjuke (Polyporus brumalis) – en typisk vårkjuke (foto GMJ)

Ljanselva

Ljanselva kommer fra Lutvann i Østmarka og renner via Nøklevann, Skraperudtjern, Skullerud, Leirskallen, Ljabru og ned Liadalen til Oslofjorden.

Målet med turen er å øke kunnskapen om arter langs Ljanselva og med hovedvekt på vedboende sopp. Vi leter spesielt i skogen ved Ollebjørns-plass (ca der det står Engersbråtan). Gjennomgang av en del arter vil bli gjort i løpet av turen. Fagansvarlig er Tom Hellik Hofton.

Ta med mat og drikke samt nødvendig utstyr som kurv, kniv, lupe, gps etc.

Påmeldingsfrist: Seinest i løpet av 01.05.2023.

Spørsmål kan rettes til: Siri Khalsa, siri@biofokus.no eller tlf: 46796423

Velkommen til tur i spennende elvelandskap!

Med hilsen fra arbeidsutvalget i Kjukelaget.

Kjukelaget på tur i Ramsåsen naturreservat i 2014. Foto: Siri Lie Olsen

Oppmøtedetaljer

Skulleruddumpa. Her kan man parkere på en stor utfartsparkering. Kollektivt: det er busstopp ved Skullerudkrysset og Leirskallen og 10 min gange fra Skullerud-T.