Vårtur med Kjukelaget

Grovporet vinterstilkkjuke (Polyporus brumalis) - en typisk vårkjuke (foto GMJ)

Praktisk info

Fra: 24.04.21 11:00

Til: 24.04.21 17:00

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Antall plasser: 25

Antall plasser igjen: 25

Vårtur med Kjukelaget til Frilset naturreservat, Eidsvoll kommune

NB! Sjansen for at årets vårtur med Kjukelaget vil bli avlyst/utsatt er absolutt til stede. Vi velger likevel å informere om våre planer og vil sende en ny e-post til de som melder seg på med beskjed om det blir vårtur eller ikke.

Frammøte

Frammøte kl. 11.00 på Skjoldnestangen i Eidsvoll (Sundet).

Fra E6 ta av fylkesvei 181 og følge skilting mot Eidsvoll. Ca. 3 km fra E6 og til Eidsvoll sentrum. Straks etter passering av Vorma sving til høyre i første rundkjøring og du ser den aktuelle parkeringsplassen. Denne ligger ikke langt fra Eidsvoll stasjon og vi kan hente på stasjonen ved behov. Vi samkjører i størst mulig grad fra oppmøtested til tursted, en avstand på 5-10 km avhengig av startsted for turen.

Se følgende kartlenke for Skjoldnestangen:

https://kart.gulesider.no/m/ez3Rt

 

Frilset naturreservat

Reservatet ligger på Østsiden av Vorma og begynner ved Jøndalsåa ca. 3 km sør for Eidsvoll sentrum. Området strekker seg videre sørover ca. 6 km til kommunegrensa mot Nes og er et nasjonalt verneverdig ravinelandskap. Det ligger for det meste vestvendt og drenerer ned mot Vorma. Ravineskogen i reservatet består av rik edelløvskog, høgstaudeskog og gråor-heggeskog.

Målet med turen er å øke kunnskapen om arter i Frilset naturreservat og med hovedvekt på vedboende sopp. Gjennomgang av en del arter vil bli gjort i løpet av turen. Fagansvarlig er Tom Hellik Hofton.

Ta med mat og drikke samt nødvendig utstyr som kurv, kniv, lupe, gps etc.

 

Påmeldingsfrist: Seinest i løpet av 15.04.2021. Maks antall deltakere: 25

Påmelding til: Siri Khalsa, siri@monark.no eller tlf.: 46796423

Kommer du med tog og trenger henting på Eidsvoll stasjon ta kontakt med Gaute på tlf 99527284. Tog fra Oslo S 09.54 er på Eidsvoll 10.30.

 

Velkommen til tur i spennende ravinelandskap!

Med hilsen fra arbeidsutvalget i Kjukelaget.