Kjuketreffet 2020

Praktisk info

Fra: 18.09.20 18:00

Til: 20.09.20 17:00

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris medlem: Kr 1700

Dette arrangementet er kun for medlemmer

Arrangementet er allerede ferdig

Årets kjuketreff går til Larvik-Kvelde-området. Fokus blir kjuker og barksopp som vokser i edelløvskog på eik og bøk.

Kjukelaget har i år gleden av å invitere til samling med turer i edelløvskog. Vi ønsker å se og kartlegge flest mulig arter av vedboende sopp. Her er det mye variert natur, og vi vil å ha fokus på sjeldne kjuker og barksopp i edelløvskog. Vi gjør oppmerksom på at noe av turområdet er krevende å gå i, med ulendt og noe bratt terreng. Godt fottøy er derfor viktig.

 

Når: fredag 18. – søndag 20.september med frammøte fredag kveld

Hvor: Overnatting på Holms motell restaurant & business center. Adresse: Gamle Ravei 345, 3270 Larvik. Deltakere vil bo på enkeltrom. Nærmere informasjon om turlokaliteter vil bli sendt til deltakere.

Påmelding: Til Siri Khalsa på siri@monark.no eller tlf. 46796423. Gi beskjed om du ønsker vegetarmat eller har matallergier. Si gjerne ifra om dere er flere fra samme husstand og har mulighet til å dele rom. Påmelding må skje innen 30. august 2020. Begrenset antall deltakere, løpende påmelding.

Pris: Prisen pr. person er ikke endelig fastsatt og vil avhenge noe av antall deltakere. Et foreløpig anslag er ca. kr 1700 pr. person, som inkluderer overnatting 2 netter med 2 x frokost, 2 x middag og 2 x niste.

Program og turer: Vi samles om kvelden fredag 18. september og lager utstilling av eventuelt medbragt materiale. Det vil bli gjennomgang av turområder ved faglig leder Tom Hellik Hofton. I løpet av fredag kveld og lørdag kveld satser vi på foredrag, bestemmelsesarbeid, utstilling med gjennomgang, kjukequiz og sosialt samvær.

Ta gjerne med mikroskop og stereolupe dersom du har tilgang til dette! Ellers vanlig turutstyr, samt GPS, da funnene skal registreres i Artsobservasjoner. Esker/poser til oppbevaring av funn anbefales også. Alle tar med faglitteratur etter behov/interesse/transport-evne.

 

Vi understreker at myndighetenes smittevernregler legges til grunn for arrangementet.

 

Er du noe du lurer på i forbindelse med treffet, kan du kontakte Siri Khalsa på siri@monark.no eller tlf. 46796423. Endelig program vil bli sendt deltakerne i god tid før treffet.

 

Kjukelaget ønsker med dette velkommen til kjuketreff!

 

Med hilsen fra arbeidsutvalget i Kjukelaget

Siri Khalsa          Terje Spolén Nilsen

Kristian Seres          Eddi Johannesen

Siri Lie Olsen          Tom H. Hofton

Erik Kagge          Gaute Mohn Jenssen