Kjuketreffet 2019

Praktisk info

Fra: 20.09.19 18:00

Til: 22.09.19 15:00

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris medlem: Kr 1860

Dette arrangementet er kun for medlemmer

Ledere

Terje Spolén Nilsen

91590993

t-spo@online.no

Arrangementet er allerede ferdig

Årets tema er kjuker i furuskog

Kjukelaget har i år gleden av å invitere til helgesamling med turer i området rundt Bjøråskjølen i Stor-Elvdal kommune. Vi ønsker å se og kartlegge flest mulig arter av vedboende sopp. Her er det mye variert natur, og vi vil å ha fokus på sjeldne kjuker og barksopp i furuskog.

 

Vi gjør oppmerksom på at noe av turområdet er krevende å gå i med ulendt steinur og noe bratt terreng. Godt fottøy er derfor viktig.

 

Når: Helgen 20.  – 22. september med frammøte fredag ettermiddag/tidlig kveld.

 

Hvor: Skjerdingen høyfjellshotell, Ringebu Østfjell 3650, 2476 Atna

 

Påmelding: Til Terje Spolén Nilsen per e-post t-spo@onlinne.no eller tlf. 915 90 993, eller Kristian Seres krisskruss@gmail.com eller tlf. 96 735 831.

Påmelding må skje innen mandag 1. juli 2019. Begrenset antall deltakere, løpende påmelding.

 

Oppholdet koster: Prisen pr. person er ikke endelig fastsatt og vil avhenge noe av antall deltakere. Et foreløpig anslag er ca. kr. 1860.- pr. person, som inkluderer overnatting 2 netter i dobbeltrom, med frokost, middag og niste lørdag og søndag. Kaffe og kake ved ankomst fredag ettermiddag og etter turen lørdag. Tillegg for enkeltrom er kr 200,-. Begrenset antall enkeltrom, oppgi hvem du ønsker å dele rom med hvis mulig.

 

Program & turer: Vi samles på kvelden på fredag og lager utstilling av eventuelt medbragt materiale. Det vil bli gjennomgang av turområder ved faglig leder Tom Hellik Hofton. I løpet av fredag kveld og lørdag kveld satser vi på foredrag, bestemmelsesarbeid, utstilling med gjennomgang, kjukequiz og sosialt samvær.

 

Ta gjerne med mikroskop og stereolupe dersom du har tilgang til dette! Ellers vanlig turutstyr, samt GPS, da funnene skal registreres i Artsobservasjoner. Esker/poser til oppbevaring av funn anbefales også. Alle tar med faglitteratur etter behov/interesse/transport-evne.

 

Er du noe du lurer på i forbindelse med treffet så kan du kontakte Terje Spolén Nilsen (t-spo@online.no, tlf. 915 90 993) eller Kristian Seres (krisskruss@gmail.com, tlf. 967 35 831)

 

Endelig program vil bli sendt deltakerne i god tid før treffet.

 

Med hilsen fra arbeidsutvalget i Kjukelaget,

 

Terje Spolén Nilsen                   Kristian Seres

 

Eddi Johannesen                       Siri Lie Olsen

 

Tom H. Hofton                             Erik Kagge

 

Gaute Mohn Jenssen